/[resiprocate]/main/resip/dum/test/rlsServer.cxx
ViewVC logotype

Diff of /main/resip/dum/test/rlsServer.cxx

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 3706 by derek, Fri Dec 3 19:20:58 2004 UTC revision 3797 by derek, Tue Jan 11 22:44:37 2005 UTC
# Line 200  Line 200 
200        return -1;        return -1;
201     }     }
202    
203     Log::initialize(Log::Cout, Log::Info, argv[0]);     Log::initialize(Log::Cout, Log::Debug, argv[0]);
204    
205     vector<string> inputFiles;     vector<string> inputFiles;
206     for (int i = 1; i < argc; i++)     for (int i = 1; i < argc; i++)
# Line 242  Line 242 
242        assert ( err != -1 );        assert ( err != -1 );
243        dum.process(fdset);        dum.process(fdset);
244    
245          char c;  //         char c;
246          char str[256];  //         char str[256];
247          if (!cin.eof())  //         if (!cin.eof())
248          {  //         {
249             c=cin.get();  //            c=cin.get();
250             if ( c == 'n' || c == 'q')  //            if ( c == 'n' || c == 'q')
251             {  //            {
252                if (c == 'q')  //               if (c == 'q')
253                {  //               {
254                   break;  //                  break;
255                }  //               }
256                else  //               else
257                {  //               {
258                   subServerHandler.sendNextNotify();  //                  subServerHandler.sendNextNotify();
259                }  //               }
260             }  //            }
261             else  //            else
262             {  //            {
263                cin >> str;  //               cin >> str;
264                cout << " You have entered [" << str << "] enter n to send the next notify or q to quit " << endl;  //               cout << " You have entered [" << str << "] enter n to send the next notify or q to quit " << endl;
265             }  //            }
266          }  //         }
267     }     }
268        
269     return 0;     return 0;

Legend:
Removed from v.3706  
changed lines
  Added in v.3797

webmaster AT resiprocate DOT org
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.27